03 de gener, 2010


Quadrat blanc sobre terra.
Xavi Moix
Fotografia color
67 x 50 cm
2009


-Versió en català.-
(Traducción al español más abajo).COMPOSICIONS ABSTRACTES.


“Jaciments arqueològics” és un recull d’imatges obtingudes en diverses zones del meu voltant que reflecteixen una particular manera de mirar i percebre l’espai. En aquest nou context les imatges són concebudes com a composicions abstractes, és a dir, composicions abstractes procedents d’imatges reals.

Aquesta idea de composicions abstractes s’aproxima significativament al principal propòsit d’aquest treball. Les imatges són fruit de l’observació de tot tipus de marques i senyals que amb el temps han quedat gravades sobre la terra. Aquestes noves composicions són creades en el moment d’emmarcar les formes disperses i assentades de manera accidental sobre la superfície.


Traços sobre terra vermella.
Xavi Moix

Sèrie de 4 fotografies
Fotografia color
67 x 50 cm
2009


El títol d’aquest recull d’imatges està estretament relacionat al concepte de temporalitat, ja que és realment l’efecte del temps el que acaba dibuixant sobre la terra. Per això, més enllà de la idea de composicions abstractes, la recerca també es fonamenta en el fet de seguir el rastre que aquests bocins de terra han anat acumulant amb el temps, donant així un valor específic a tot el procés creatiu de l’obra i no únicament a les imatges resultants.
Jaciments.
Xavi Moix
Sèrie de 2 fotografies
Fotografia color
67 x 50 cm
2009


El nom de “Jaciments arqueològics” sorgeix casualment en un dels dies que vaig sortir a inspeccionar algunes zones on hi havia la possibilitat de topar amb les formes trobades que des de feia temps estava buscant. Aquell dia vaig notar que la superfície que trepitjava tenia una expressivitat inusual. La raó per la qual l’espai generava aquella estranya percepció era pel fet de trobar-me sobre un autèntic jaciment arqueològic. Això va fer que acabés associant la idea de “jaciments arqueològics” amb el treball que estava duent a terme pel sentit coincident de la temporalitat, a més de la relació amb l’espai que connota la mateixa paraula de jaciment.

Tal com es descriu a l’Enciclopèdia catalana, el concepte de jaciment fa referència "al lloc on s’hi acumulen o concentren restes prehistòriques, arqueològiques o fòssils," mentre el terme d’arqueologia, en canvi, fa referència "al mètode per tal d’elaborar història utilitzant com a documents qualsevol mena de vestigis materials deixats pels homes." Aquesta relació amaga una curiosa metàfora. El treball que jo havia estat fent en aquell jaciment, en el fons, era el de seguir el rastre que uns estudiosos del passat havien deixat en el passat, és a dir, sense adonar-me’n, havia estat fent arqueologia de l’arqueologia.Quadrícules.
Xavi Moix

Sèrie de 4 fotografies
Fotografia color
67 x 50 cm
2009


Finalment, no totes les sèries realitzades han estat treballades sota la mateixa premissa. Cada espai té les seves particularitats i per això és explorat amb motivacions diferents. En algunes d’aquestes sèries, concretament la d’Espais buits, on es poden veure les traces formulades per a marcar els fonaments d’una futura construcció, el concepte de temporalitat no remet únicament al passat. L’espai capturat es troba immers en una espècie de temps mort, un quiet diumenge d’hivern entre el passat i el futur.


Erosions.
Xavi Moix

Sèrie de 4 fotografies
Fotografia color
67 x 50 cm
2009

(Versión en español).

COMPOSICIONES ABSTRACTAS

“Jaciments arqueològics” (en castellano: yacimientos arqueológicos) es un conjunto de imágenes obtenidas en distintas zonas de mi entorno que muestran una particular forma de mirar y percibir el espacio. En este nuevo contexto las imágenes son concebidas como composiciones abstractas, o más bien, composiciones abstractas procedentes de imágenes reales.

Esta idea de composiciones abstractas se aproxima significativamente al principal propósito de este proyecto. Las imágenes son el resultado de la observación de todo tipo de marcas y señales que con el tiempo han quedado gravadas sobre la tierra. Estas nuevas composiciones son creadas en el momento de enmarcar las formas dispersas y asentadas de manera accidental sobre la superficie.Taques negres sobre terra.
Xavi Moix

Sèrie de 4 fotografies
Fotografia color
67 x 50 cm
2009


El título de esta compilación de imágenes está estrechamente relacionado con el concepto de temporalidad, ya que es realmente el efecto del tiempo lo que acaba dibujando sobre la tierra. Por este motivo, más allá de la idea de composiciones abstractas, la búsqueda también se fundamenta en el hecho de seguir el rastro que estas pequeñas extensiones de tierra han ido acumulando con el tiempo, dando así un valor específico a todo el proceso creativo de la obra i no únicamente a las imágenes resultantes.
Espais buits.
Xavi Moix
Sèrie de 3 fotografies
Fotografia color
67 x 50 cm
2009


El nombre de “Jaciments arqueològics” (yacimientos arqueológicos) surge casualmente en uno de los días que salí a inspeccionar algunas zonas donde había la posibilidad de hallar esas “formas encontradas” que desde hacía tiempo estaba buscando. Aquel día noté que la superficie que pisaba tenía una expresividad inusual. La razón por la cual ese espacio generaba aquella extraña percepción era por el hecho de encontrarme sobre un auténtico yacimiento arqueológico. Esto hizo que terminara asociando la idea de jaciments arqueològics con el proyecto que estaba realizando por el sentido coincidente de la temporalidad, además de la relación con el espacio que connota la misma palabra de yacimiento.

Tal como describe la
Enciclopèdia catalana, el concepto de yacimiento se refiere "al lugar donde se acumulan o concentran restos prehistóricos, arqueológicos o fósiles," mientras que el término arqueología, en cambio, se refiere al método para elaborar historia utilizando como documentos cualquier tipo de vestigios materiales dejados por los humanos." Esta relación esconde una curiosa metáfora. El trabajo que había estado haciendo en aquel yacimiento, en el fondo, era el de seguir el rastro que unos estudiosos del pasado habían dejado en el pasado, es decir, sin darme cuenta, había estado haciendo arqueología de la arqueología.


Senyals sobre terra.
Xavi Moix

Fotografia color
67 x 50 cm
2009


Finalmente, no todas las series realizadas han sido elaboradas bajo una misma premisa. Cada espacio tiene sus particularidades y por esta razón es explorado con motivaciones diferentes. En algunas de estas series, concretamente la de Espais buits (espacios vacíos), donde se pueden ver los trazos formulados para marcar los fundamentos de una futura construcción, el concepto de temporalidad no se refiere únicamente al pasado. El espacio capturado se encuentra inmerso en una especie de tiempo muerto, un tranquilo domingo de invierno entre el pasado y el futuro.Creative Commons License
Jaciments Arqueològics de Xavi Moix està subjecta a una llicència de Reconeixement-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons